Sparande

Säg den som inte vill ha ett tryggt och stabilt sparande. Det kan gälla alltifrån tryggheten i att ha en ekonomisk buffert, till att vi i tidig ålder vill börja pensionsspara inför ålderns höst. Hur kan man då bära sig åt för att maximera värdet av sitt sparande på bästa sätt?

De flesta börjar med att upprätta ett sparkonto på sin bank. Det här är den i särklass vanligaste sparformen och kanske den som är förknippad med minst risk. Den låga räntan gör dock att tillväxten på ditt pengavärde inte ökar i någon snabbare takt. Ett sätt att förhandla sig till en bättre sparränta, är att man binder sitt kapital. Med det menas att du kommer överens med banken om att du inte ska ta ut några pengar från ditt sparande under en viss tid. Det brukar handla om ett par år. När vi säger att det är en trygg sparform, så menar vi att man inte riskerar att se sitt pengavärde minska.

För den som vill ta ett lite mer aktivt grepp kring sitt sparande, kan titta på att spara i aktier och obligationer. Vill man minimera riskerna med sitt aktiesparande, så är ett tips att välja stabila aktier från företag som inte är verksamma inom riskfyllda branscher, t ex tech. Dina pengar kanske inte kommer att öka i värde lika snabbt som de skulle göra om du sparar i aktier där man har en högre risk, men du får en trygghet i ditt sparande som kan vara värt mycket i slutändan.

Vill man istället engagera sig i sitt aktiesparande kan man satsa på de lite mer riskfyllda investeringarna, där lönsamheten vid lyckosamma affärer kan vara mycket god. Men det gäller att hålla ett vaksamt öga på börsen och marknaden i stort för att kunna parera och agera i rätt tid.