Lön efter skatt

Den lön du får efter att avdrag har gjorts för till exempel skatt, arbetsgivaravgifter, kyrkoavgifter mm, kallas för din nettolön. Din nettolön är alltså detsamma som begreppet lön efter skatt.