Bruttolön och nettolön

Man blandar ofta ihop begreppen bruttolön och nettolön. Här reder vi ut vad skillnaden är.

Den lönesumman som avser din lön innan man gör avdrag för skatter, arbetsgivaravgifter, kyrkoavgift och andra lagstadgade avgifter, kallas för bruttolön. Om du har olika förmåner på din lön, som till exempel bostadsförmån eller bilförmån, så läggs även de på din bruttolön. När du ska uppge din månadslön så är det som oftast bruttolönen man talar om.

Den lönen som sätts in på ditt konto – dvs efter att avdrag har gjorts för skatter, arbetsgivaravgifter mm, kallas för din nettolön. Det är alltså bruttolönen minus alla de avdrag som ska göras. Ju högre bruttolön du har, desto mer betalar du också i skatt.