Lön & Bidrag

Lön kallas den ersättning som betalas ut för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete. Lön utbetalas som oftast i pengar, men om lönen inte är i form av pengar betalas den i natura, det vill säga med olika former av varor eller tjänster.

Bidrag är kort uttryckt något som ges för att fylla ett behov. I Sverige är det vanligt att man får barnbidrag, bostadsbidrag eller lönebidrag. Barnbidrag betalas ut till vårdnadshavaren av barnet fram tills dess det är myndigt, eller om man kommit överens om annat. Bostadsbidrag kan sökas av de som inte har så mycket i lön, och som behöver ekonomisk hjälp för att klara av sin boendekostnad. Lönebidrag kan betalas ut till arbetsgivare som anställer människor med speciella funktionshinder eller andra former av nedsättningar som kan påverka arbetsförmågan.